EKO -OKULLAR PROGRAMI NEDİR?

EKO -OKULLAR PROGRAMI NEDİR?

EKO -OKULLAR PROGRAMI NEDİR?     Eko - Okullar Programı ilköğretim okullarında çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek için uygulanan bir programdır. Katılımcı yaklaşımıyla okullardaki öğrenciler hem çevresel konularda bilgi edinirler, hem de ailelerini, yerel yönetimleri ve sivil toplum kuruluşlarını (STK) çevresel konularda bilinçlendirmede etkin rol alırlar.   Okulumuz, Foundation for Enviromental Education in Europe (Avrupa Çevre Eğitim Vakfı'nı) temsilen, Foundation for Enviromental Education in Turkey (Türkiye Çevre Eğitim Vakfı) koordinatörlüğünde yürütülen "Eco - Schools" (Çocuklarda Çevre Uyumu) Projesinin üyesidir. Eko - Okullar uluslararası bir projedir ve Avrupa' da bu projeye kayıtlı pek çok okul bulunmaktadır.    HEM BİR PROGRAM HEM BİR ÖDÜL PLANI   Eko - Okullar Programı, okullara çevre eğitimi konusunda yol gösterici bir program sunmasının yanı sıra; program dahilinde yaptıkları çalışmalarda ve verdikleri çevre eğitimiyle üstün başarı sağlamış okullara Yeşil Bayrak ödülü vermesi nedeni ile aynı zamanda bir ödül planı olma özelliğini de taşır. Yeşil Bayrak, uluslararası düzeyde tanınan ve saygınlığı olan, çevreye duyarlı okulu simgeleyen bir eko - etikettir.   EKO - TİM   Farklı sınıflardan seçilen öğrenciler ve bir koordinatör öğretmenden oluşmaktadır. Eko - Tim, programın okuldaki yürütücüsüdür. Koordinatör öğretmen ile işbirliği yapar. Çeşitli etkinliklerde yer alarak Eko - Okul programı hakkında okuldaki arkadaşlarını bilinçlendirmeye çalışır.   KONUMUZ   Hamdullah Suphi  İlkokulu olarak bu yıl, Eko-Okullar Programı kapsamında belirlenen "ENERJİ" konusu üzerinde duruyoruz.   İLKEMİZ           "TEMİZ ENERJİ, TEMİZ DÜNYA, TEMİZ GELECEK."

25.01.2023 252

25-01-202325-01-202325-01-202325-01-202325-01-202325-01-2023