2/B SINIFI EKO OKUL PANOSU

2/B SINIFI EKO OKUL PANOSU

       Eko-Okullar Programı okul öncesi ile ilk ve ortaokullarda çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek için uygulanan bir programdır. Katılımcı okullardaki öğrenciler hem çevresel konularda bilgi edinirler, hem de ailelerini, yerel yönetimleri ve sivil toplum kuruluşlarını (STK) çevresel konularda bilinçlendirmede etkin rol alırlar.

       Projede yer alan 2/B sınıfı öğrencileri,öğretmenleri  Elif SIRCAN KÖSELECİ rehberliğinde "Elektrik enerjisinin tehlikeli olduğu durumlar ve bu durumda alınacak önlemler" konulu okul panosu hazırladılar.

25.01.2023 218

25-01-202325-01-2023