13 EKİM - DÜNYA AFET RİSKLERİNİN AZALTILMASI GÜNÜ KAPSAMINDA DEPREM TATBİKATI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

13 EKİM - DÜNYA AFET RİSKLERİNİN AZALTILMASI GÜNÜ KAPSAMINDA DEPREM TATBİKATI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

 

13 Ekim günü,  Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun onayı ile 1989 yılından itibaren Dünya Afet Risklerinin Azaltılması günü olarak belirlenmiştir.Afetlerde risk azaltımı, afet nedenlerini analiz etme ve azaltmaya yönelik sistematik çalışmaları kapsayan bir kavramdır. Tehlikelere maruz kalmanın, incinebilirlik/kırılganlık nedenlerinin azaltılması, yerleşim yerlerinin ve çevrenin yönetimi, olaylara hazırlık ve erken uyarı sistemleri geliştirilmesi gibi uygulamalar afetlerde risk azaltımı çalışmaları arasında yer almaktadır. 

        Afetlerde risk azaltımı, afet yönetimi, afetlere hazırlık gibi disiplinleri içinde barındırmakta ve sürdürülebilir gelişmenin önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Bu hususta gelişme sağlanabilmesi ve bu gelişmenin sürdürülmesi afet risklerinin azaltılması ile mümkün olup, afetlerde risk azaltımı çalışmaları toplumun her kesimini, kamu ve özel sektörün tüm birimlerini içermektedir. Öğrencilerimizin bu konudaki farkındalığını artırmak amacıyla  okulumuzda deprem tatbikatı gerçekleştirimiştir.

13.10.2022 151

13-10-202213-10-202213-10-202213-10-202213-10-202213-10-202213-10-202213-10-2022